Home
GTC
Legal aspects
Aufhaltestufe N2Containment Level N2Poziom powstrzymywania N2
SystemSystemSystem System-
querschnitt
System
Cross Section
Przekrój
systemu
ZeichnungDrawingRysunek Aufhalte-
stufe
Containment
Level
Poziom
powstrzymywania
Wirkungs-
bereich
Working
Width
Szerokość
pracująca
ASIImpact
Severity
Level
ASI
Prüf-
länge
Test
Length
Długość
badana
Pfosten-
abstand
Post
Distance
Odległość
między
słupkami
kg/m
A/B
kg/m
A/B
kg/m
A/B
EasyRail XS 1.33 Profil A   ko1500-5 N2 W2 A 44 m 1.33 m 20,4
Profil B   ko1500-6 19,6
EasyRail XS 2.0 Profil A   ko1500-1 N2 W3 A 48 m 2.0 m 17,2
Profil B   ko1500-2 16,4
EasyRail XS 4.0 Profil A   ko1500-9 N2 W4 A 44 m 4.0 m 13,9
Profil B   ko1500-10 13,1
EasyRail 1.33EasyRail 1.33EasyRail 1.33 Profil A   ko1505 N2 W2 A 48 m 1.33 m 24,6
Profil B   ko1506 23,6
EasyRail 2.0EasyRail 2.0EasyRail 2.0 Profil A   ko1501 N2 W3 A 52 m 2.0 m 19,9
Profil B   ko1502 18,9
EasyRail 4.0EasyRail 4.0EasyRail 4.0 Profil A   ko1513-01 N2 W4 A 52 m 4.0 m 15,7
Profil B   ko1513-02 14,7
EasyRail 6.0EasyRail 6.0EasyRail 6.0 Profil A   ko1509 N2 W5 A 84 m 6.0 m 13,7
Profil B   ko1510 12,8
EcoSafe 1.33 Profil A S1.1-502 N2 W3 A 48 m 1.33 m 23,7
Profil B S1.1-502 22,7
EcoSafe 2.0 Profil A S1.1-501 N2 W3 A 48 m 2.0 m 19,8
Profil B S1.1-501 18,8
ESP 2.0ESP 2.0ESP 2.0 Profil A   S1.1-111 N2 W4 A 60 m 2.0 m 19,7
Profil B   S1.1-111 W5 18,7
ESP 4.0ESP 4.0ESP 4.0 Profil A   S1.1-110 N2 W5 A 60 m 4.0 m 15,8
Profil B   S1.1-110 14,8
ESP 4.0 UFSESP 4.0 UFSESP 4.0 UFS Profil A   S5.2-101 N2 W5 A 60 m 4.0 m 27
Profil B   S5.2-101 26
ESP PlusESP PlusESP Plus Profil A   S1.1-112 N2 W4 A 60 m 2.0 m 27,7
Profil B   S1.1-113 26,8
ESP Plus W1ESP Plus W1ESP Plus W1 Profil A   S1.1-114 N2 W1 B 40 m 0.67 m 41,6
Profil B   S1.1-115 40,7
ESP BOSESP BOSESP BOS Profil A   S1.1-117 N2 W3 B 20 m 1.0 m 34,4
Profil B   S1.1-117 33,5
SuperRail ES 1.0SuperRail ES 1.0SuperRail ES 1.0 Profil A   S1.1-400V N2 W2 A 60 m 1.0 m 30,8
Profil B   S1.1-400V 29,8
1) mit getrennter WirkungEach system working separatelyDziałanie oddzielne
2) Prüfung steht noch anInitial type test pendingBadanie jeszcze do przeprowadzenia